Fonden
Søren Kierkegaard
           Forskningscenteret
 

Vartov

Fonden Søren Kierkegaard Forskningscenteret har med udgivelsen af de to sidste bind, 28 og K28, af Søren Kierkegaards Skrifter løst sin sidste opgave og er under nedlæggelse. Udgivelsen omfatter dels en bogversion på 28 tekstbind med tilhørende 27 kommentarbind, dels en elektronisk version på sks.dk

Forskning i Kierkegaard

Søren Kierkegaard Forskningscenteret, skc.ku.dk er fra januar 2010 indlejret i Københavns Universitet, hvor det er center for undervisning og forskning i Kierkegaards liv og værk.
 


 

Læs Kierkegaard på nettet

sks.dk

                                             


  Ny udgivelse

Den 22. februar 2013 udkommer bind 28 og K28 med breve til og fra Søren Kierkegaard samt hans dedikationer. Dermed foreligger Søren Kierkegaards Skrifter i sin helhed.

Køb SKS hos GAD

SKS 28 indeholder mere end 300 breve til og fra Kierkegaard. Brevene fordeler sig på 14 grupper af korrespondancer: "Familien Kierkegaard", "Studiekammerater og bekendte", "Familien Heiberg", "Emil Boesen", "Kongehuset og offentlige myndigheder", "Regine Olsen, gift Schlegel", "Lærere", "Familien Lund", "Sekretær, bogtrykker, redaktører og forlæggere", "Gejstlige", "Følgebreve, takkebreve, anmodninger m.m.", "J.L.A. Kolderup-Rosenvinge", "Rasmus Nielsen" og "Læserinder".

Endvidere indeholder bindet Kierkegaards egenhændige dedikationer i bøger sendt til udvalgte personer i samtiden. Det drejer sig om tidligere lærere fra Borgerdydsskolen og universitetet, gejstlige og verdslige honoratiores og notabiliteter, litterære kolleger og scenekunstnere samt familie og personligt bekendte.

I forhold til sin umiddelbare forgænger, Niels Thulstrups Breve og Aktstykker (1953-54), indeholder SKS 28 en lille snes nye breve og godt tre gange så mange dedikationer.

Det ledsagende kommentarbind indeholder indledninger, beskrivelser af manuskripter samt redegørelser for brevenes datering og kronologi. Endelig bringes forklaringer af alle ord, citater og sagforhold, der ikke er umiddelbart tilgængelige i brevene og dedikationerne.


Last modified 01-02-2013


Fonden
Søren Kierkegaard
Forskningscenteret

Farvergade 27 D
1463 København K

Tlf.  33 76 69 00
Fax  33 76 69 10

E-mail sek@sk.ku.dk
www.sk.ku.dk